Reflexologi - Zonterapi på djupet! 

Reflexologi är det internationella namnet på zonterapi, och grundar sig på principen att det finns zoner eller reflexpunkter som står i förbindelse med varje anatomisk del i kroppen. Som diplomerad reflexolog arbetar jag med en vidareutvecklad form av den traditionella zonterapin. Metoden går på djupet för att läka och hela cellminnen, obalanser eller fysiska skador och hjälper dig även växa genom dina livsresor. Det är en behandlingsform helt i sitt eget slag! Genom stimulering av nervsystemet försätts kroppen i en naturlig självläkningsprocess, där alla förändringar sker i den takt du och din kropp är redo.  

 

Vad är skillnaden på reflexologi och traditionell zonterapi?

Reflexologin har mångt fler dimensioner. Det är en metod som behandlar kroppen, likväl som sinnet och själen. Dessutom arbetar vi inte bara på fötter, händer och ansikte -  istället har vi hela kroppen som arbetsfält, från kranietopp till tåtopp! Det gör att vi på helt annat sätt kan se samband mellan olika skador eller obalanser och även möta upp och behandla klienten på flera olika sätt. Vi arbetar också utifrån en elementära och tar därför med mentala och känslomässiga aspekter som en naturlig del av varje behandling.  

Oavsett om du har en fysisk skada eller mer själsliga sår så kan reflexologi hjälpa dig. Vanliga besvär som jag ofta behandlar:  

* Stress, oro och ångest
* Stärkande av självkänsla, gränssättning
* Sömnstörningar
* Långvarig värk och stelhet i kroppen
* Huvudvärk och/eller migrän
* Utmattning och utbrändhet
* Ryggsmärtor   
* Förstoppning, matsmältningsobalanser  

Hur går en behandling till?

Varje besökstillfälle är ca 60 min. Då jag arbetar genom att stimulera nervsystemet är det kroppen som visar vägen och talar om var jag som terapeut som ska arbeta. Om det finns en obalans eller överbelastning i en kroppsdel visar det sig i reflexzonen som smärta. Ibland som en dov känsla, ibland en mer vass känsla. De områden som smärtar stimuleras, masseras upp med händer eller zonstavar för att öka cirkulationen och aktivera vår egen fantastiska och naturliga självläkningsförmåga.

Nervretningarna från zon till kroppsdel löser blockeringar, och blodcirkulationen ökar vilket gör att gifter och slaggprodukter rensas ut. Reflexologi är en effektiv behandlingsmetod som sätter igång någon form av förändringsprocess, fysisk, mental eller känslomässig.

Även om en behandling kan göra underverk, rekommenderar jag alltid tre initiala behandlingar vartefter vi gör en utvärdering och ser om, och hur vi går vidare. De flesta upplever snabbt ett förbättrat allmäntillstånd och metoden balanserar kroppssystemen vilket ger en djup och total avslappning, som är en förutsättning för att kroppen (och själen) ska kunna återhämta sig.

En riktigt utförd behandling kan aldrig skada klienten.