Eter står för kommunikation. Eld för vår inneboende kraft. 

Dem är två av fem grundelement inom Kaironreflexologin, som är den behandlingsmetod jag både arbetar med och utbildar inom.  

När vi är i kontakt med oss själva och lyssnar till det vår kropp säger, då finner vi balans på alla plan. Min strävan är att Du ska nå helhet, frihet, självkänsla, personlig transformation och balans. Och min övertygelse är att när vi tillåter oss att ta hand om oss själva, då har vi också mer att ge till andra. 

För att ge bästa möjliga utgångsläge för kroppen att själv omhänderta läkningsprocesser föreläser jag också om vikten av att ha balans mellan våra två essentiella fettsyror, Omega 6 och Omega 3, då dessa kontrollerar att vi fungerar optimalt på cellnivå, och styr huruvida vår inre miljö är anti-/semi- eller pro-inflammatorisk. 

Du har en kropp. Ta hand om den. 

Boka Din tid Nu.  Klicka här!

Kontakt
Telefon: 0733-770718
Mejl: sandra@eterocheld.se